TV

Aktivnosti članova na natjecanjima diljem Hrvatske.

Prvi puta smo sudjelovali na RTL televiziji u kvizu ”5 na 5”.

http://www.sada.rtl.hr/zabava/pet-na-pet/95082/pet-na-pet-366/

http://www.sada.rtl.hr/zabava/pet-na-pet/95155/pet-na-pet-367/