Shadows over Camelot

Shadows over Camelot je kooperativna igra u kojoj igrači sudjeluju zajedno na avanturama i otkrivaju izdajnika u igri napravljenoj za 3-7 igrača.

Igrači predstavljaju vitezove Okruglog Stola i moraju surađivati da bi rješavali avanture, koje mogu biti od poražavanja Crnog Viteza do potrage za Svetim Gralom. Riješene avanture stavljaju bijele mačeve na Okrugli Stol; neuspjele avanture dodaju crne mačeve ili katapulte oko Camelota. Vitezovi pokušavaju staviti sve mačeve na stol prije nego Camelot padne.

Za vrijeme vitezova kruga, vitez može napraviti jednu herojsku akciju, kao što je put na novu avanturu, povećanje karata u svojoj ruci ili igranje karata da bi utjecao na druge avanture. No, on ujedno mora izabrati i jednu od tri moguće zle akcije, koja svaka na svoj način približava Camelot porazu.

Još uz to, jedan od vitezova može biti izdajnik, pretvarajući se da je lojalan član Okruglog Stola, ali u tajnosti kuje planove i pokušava suzbiti njihove pokušaje u rješavanju avantura, čekajući na pravi trenutak da udari…