Indigo

Indigo je igra postavljanja pločica na veliku podlogu kao što su Metro, Tsuro i Linie 1 u kojima igrači stvaraju rute, a ni jedan igrač ne kontrolira određenu rutu te ih svi mogu koristiti. Za razliku od prije navedenih igara ovdje je cilj dovesti dragulje od njihovih početnih lokacija do igračevih polja te tako dobivati bodove. Igrač koji skupi najviše bodova je ujedno i pobjednik.

Svaku rundu igrač stavi jednu pločicu na podlogu, sa samo jednim pravilom, a to je da ne smije povezati dva igračeva polja te tako zatvoriti rutu. Na svakoj su pločici oslikane tri rute i tako ju se spaja sa ostalima na tri načina. Ako je pločica stavljena uz dragulj, dragulj se miče uz rutu onoliko koliko je ruta otvorena, bez prekida.

Ako igrač postavi pločicu i dva se dragulja sudare oba su uništena i izvan igre!

Kada igrač dovede dragulj do svoga polja tada ga zadrži i dobije na kraju igre bodova u vrijednosti dragulja. Ako dva igrača kontroliraju polje tada oba dobivaju dragulj s time da drugi igrač uzima rezervni dragulj iz banke. Kada su svi dragulji izvan ploče prebrojavaju se bodovi. Žuti nosi 1 bod, zeleni nosi 2 boda i plavi nosi 3 boda. Igrač s najviše bodova je pobjednik.

Igra je superzabavna i za sve generacije iznad osam godina. Brza je i jednostavna uz minimalne pripreme i objašnjavanje. Sigurna preporuka za izvrsnu zabavu!