Svjetski tjedan svemira

World Space Week Asocijacija je najveća svjetska obrazovna organizacija povezana sa svemirom, direktno podržana od strane UN Ureda za miroljubivo korištenje svemira (UNOOSA).

Svjetski tjedan svemira se obilježava svake godine od 04.-10. listopada, a nacionalni koordinatori rade tokom cijele godine i pomažu organizatorima događanja te koordiniraju aktivnosti povezane s obilježavanjem Svjetskog tjedna svemira. World Space Week Asocijacija ima nacionalne koordinatore u preko 80 država širom svijeta, globalni koordinator je Goran Nikolašević iz Hrvatske. WSWA u suradnji sa UN OOSA određuje temu koja će se obrađivati cijele godine. Za 2014. godinu je određena tema SPACE: Guiding your way, a odnosi se na satelitske sustave za globalnu navigaciju. Trenutno u svijetu postoji nekoliko ovakvih sustava i posjeduju ih SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija i dr. No, ponekad nije moguće organizirati događanje isključivo na navedenu temu, tako da organizatori imaju slobodu izbora neke druge teme koja je povezana sa svemirom. Pozivam vas da i vi sudjelujete u obilježavanju Svjetskog tjedna svemira za 2014. godinu. (više informacija možete pronaći na stranici www.worldspaceweek.org iwww.wsw-hr.blogspot.com).

Tko se želi pridružiti obilježavanju Svjetskog tjedna svemira od 4. do 10. listopada, sve upite slobodno proslijedite na mail: bek.natasa.os@gmail.com