Fantasy Sunday

Pozivamo vas na učenje roleplaying igara. Prvi dio događaja je predavanje koje će se održati na temu povijesti D&D-a i razovju prema onome što je D&D danas u trajanju od 45 minuta. Zatim slijedi radionica, isto u trajanju 45 minuta, kojoj će tema biti izrada likova. Za kraj događaja Fantasy Sunday bit će održani sessioni za sve koji su prošli kroz predavanja i radionicu u trajanju od otprilike 2 sata.

Raspored događanja je sljedeći:

16:00 – 16:45 predavanje, odgovori na pitanja vezana uz temu, moguće kratke pauze

17:00 – 17:45 radionica na temu likova za D&D

17:55 – 20:00 D&D 5e sesija za sve koji su prošli predavanje i radionicu