Adorable Pandaring

Uskoro ćemo u Smileu imati postavu igara s kojima će se članovi moći igrati, a koje spadaju u Print and Play kategoriju. Jedna od tih igara je i ova misaona društvena igra s kartama nazvana Adorable Pandaring.

Cilj (u životu, a tako i u igri) je skupiti što više predivnih pandi. No, hiroviti Panda Zakoni Predivnosti često se mijenjaju, a s njima i koje se pande smatraju prekrasnima. Igrajući svoje pande lukavo i tehniciranje sa Zakonima će vam donijeti bambuse! Vi to jako želite.

20150327_131011

Sama mehanika igre Adorable Pandaring je vrlo jednostavna za savladati. Špil se sastoji od četiri kopije svake pande, s brojevima od 1 do 10, te četiri Panda Zakona [Visoki (6-10), Niski (1-5), Parni, Neparni]. Tijekom svoga kruga igrate jednu pandu skrivenu, s licem dolje. Poslije toga igrate jednu pandu s licem gore i igrate njegovu vještinu (pande su jako vješte) — ukradete drugog pandu, promijenite Panda Zakon, a čak možete i zaraditi bambus!

20150327_131251

Crveni panda koji sjedi na sredini stola spreman je nagraditi bambusom, uslijed pravih uvjeta. Ako ste na početku vašeg kruga i možete vidjeti četiri Predivne pande na stolu (zbog trenutnog Panda Zakona), odvija se bodovanje. Uzimate Crvenog Pandu i pratite instrukcije na poleđini. Svi skriveni pande se otkrivaju, a svatko s najmanje dvije Predivne pande dobije 1 bambus. Igrač sa najviše Predivnih pandi dobije još jedan bambus. Tada se sve Predivne pande vraćaju u špil koji se nakon toga promiješa (ostale pande ostaju u igri). Bira se novi Panda Zakon i igra se nastavlja. Kada jedan ili više igrača dođe do 5 bambusa oni su pobjedili!

20150327_130948

Igra traje između 5 i 15 minuta, a može ju igrati tri do pet igrača.